Sunday, October 31, 2010

Undas

Opo mga katoto, tsismis na rin ang may gawa ng ibang mga bagay na patay na ay nagiging buhay pa, at nagiging isang 'di pangkaraniwang pangyayari, dahil na rin sa pasapasang mga kwento ay nagiging isang lihitimong kwento at pangyayari. Mas mainam na mas matakot tayo sa buhay kaysa sa isang namayapa na at maaring naagnas na. Sapagkat ang buhay (masamang nilalang) ay mayroong mas kakayahang makapanakit, makapanlinlang ng kapwa makapangagaw pa ng para sa atin na ay nakapangulimbat pa, o maaaring pumatay pa....
(itutuloy..)

Sunday, October 24, 2010

communication breakdown

9:06 am

- This is not good? I noticed this past few days, my ability to communicate is going down. I can't even talk straight in normal mode. To think for an average jolly person/man like me, this is strange, some kind of weird to me..hahaha..I don't feel any guilt or whatsoever, I just feel down maybe (sudden flashback) and it's killing me..mmmm..or maybe I better to speak in our own native tongue Tagalog which is I'm so exceptional to that matter..(hahaha pinahihirapan mo kasi ang isip mo eh kaya ka nagkakaganyan)..better read those codes para matuluyan ka na..oh well :D
Best thing my child was calling me right now "come on paps we're getting late to church". Alright then gtg. Go safe!
Proudly Pinoy!
pa rin!
DuckDuckGo logo
DuckDuckGo is a search engine that protects privacy and has lots of features.
The next version of Ubuntu is coming soon Firefox Download Button Work <span>for</span> Mozilla