Friday, March 5, 2010

Damdaming Nakabitin

"Ang mga munting bagay na iyong ibinigay ay lagi kong hawak sa aking mga kamay sa pamamagitan nila ikaw ay nabubuhay wala ng mas mahalaga sa alaalang taglay, ginuguhit ng ulap ang maamo mong mukha, sumasabay sa hangin ang iyong mga tawa, ang pumapatak na ulan ay parang agos ng luha, luha ng pagmamahal na kumakatok sa bintana, ang naiwang alaala ay lagi kong nakikita sa lahat ng bagay na aking ginagawa, damdaming nakabitin na naghihintay pa rin laging nakaabang sa iyong pagdating. Kung nasaan ka man ay nais kong ipaalam na ang pagmahal sa iyo, ay akin ng natutunan, ang iyong kaligtasan ay lagi kong panambitan at ang iyong pagbalik ay lagi kong inaasam."

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Proudly Pinoy!
pa rin!
DuckDuckGo logo
DuckDuckGo is a search engine that protects privacy and has lots of features.
The next version of Ubuntu is coming soon Firefox Download Button Work <span>for</span> Mozilla