Sunday, October 31, 2010

Undas

Opo mga katoto, tsismis na rin ang may gawa ng ibang mga bagay na patay na ay nagiging buhay pa, at nagiging isang 'di pangkaraniwang pangyayari, dahil na rin sa pasapasang mga kwento ay nagiging isang lihitimong kwento at pangyayari. Mas mainam na mas matakot tayo sa buhay kaysa sa isang namayapa na at maaring naagnas na. Sapagkat ang buhay (masamang nilalang) ay mayroong mas kakayahang makapanakit, makapanlinlang ng kapwa makapangagaw pa ng para sa atin na ay nakapangulimbat pa, o maaaring pumatay pa....
(itutuloy..)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Proudly Pinoy!
pa rin!
DuckDuckGo logo
DuckDuckGo is a search engine that protects privacy and has lots of features.
The next version of Ubuntu is coming soon Firefox Download Button Work <span>for</span> Mozilla