Wednesday, May 21, 2008

AnakPawis..


Magandang araw sa kabila ng isang maulan na panahon, panahon na kung saan ay mas mainam pang pumirmis sa bahay at kumpunihin ang mga gamit na mahalaga ng sa gayo'y hindi mabasa dala ng malakas na ulan...sumala ako ng isang araw sa paglathala ng isang "blog" sa dahilang sa lakas ng ulan kahapon ay marami akong ginawa sa paligid likid ng bakuran, muli ay naglinis ako ng mga kalat gawa ng isang napakalas na hangin na may kasamang ulan na tila isang "super" bagyo ang dating na naman, naisip ko tuloy kalilinis ko lng ng pagkaraan ng 3 araw na pamamalagi ni bagyong "cosme". Ngunit isang magandang umaga ang sumungaw ngayon kaya ito libre para sa isang lathala.

Pakikiramay sa naiwan ni Ka Bel, marahil ay hindi ko kilala ang lider ng "Anakpawis". Ngunit sa dami ng nag-mamahal sa kanya ay makikita nating isa syang tapat na lider at kaibigan. Isang boses ng mga maralita at ng manggagawa na walang sawang sumusigaw para sa kapakanan ng mga mahihirap!Beltran to be brought to Bulacan by midnight

MANILA, Philippines -- The remains of Anakpawis Representative Crispin Beltran will be transferred from a Quezon City funeral parlor to his residence in Muson town, Bulacan, his staff said Tuesday.


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Proudly Pinoy!
pa rin!
DuckDuckGo logo
DuckDuckGo is a search engine that protects privacy and has lots of features.
The next version of Ubuntu is coming soon Firefox Download Button Work <span>for</span> Mozilla